องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt กิจกรรมผลงาน
ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงชักซ้อมความเข้าใจให้แก่ราษฎรผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดิน [27 ธันวาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [24 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [22 กรกฎาคม 2565]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุง พัฒนา ทรัพย์สิน /ที่ดิน สาธารณประโยชน์ (ราชพัสดุ) ของชุมชน [19 เมษายน 2565]
การตั้งด่าน/จุดตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการเกิดอุบัติเหตุบนท้องท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่ 11 - 17 เมษายน 2565 [17 เมษายน 2565]
การออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [15 เมษายน 2565]
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ) [11 เมษายน 2565]
โครงการรณรงค์ขับขร่ปลอดภัยมีวินัย ใส่หมวกกันน็อคจากอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [11 เมษายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเส้นทางและบริเวณพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าช่วง ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [8 เมษายน 2565]
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าร่วม "ต่อต้านการทุจริต คอร์รับชั่น และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วตำบลกุดค้า" ปี พ.ศ.2565 [7 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 48 รายการ)