องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt กิจกรรมผลงาน
เชิญชวนคัดแยกขยะ [12 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [1 กุมภาพันธ์ 2567]
กองคลัง อบต.กุดค้า แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2567 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #กำหนดการ - แจ้งรายการที่ดินฯ ภายในเดือน ม.ค. 67 -... [24 มกราคม 2567]
โครงการเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [19 มกราคม 2567]
โครงการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้า กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ ไอคิวดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [5 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคโควิด- 2019 (วิถีชีวิตใหม่) [29 กันยายน 2566]
กิจกรรมการรับฟังพระธรรมเทศนา พ.ศ.2566 [15 กันยายน 2566]
"โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา" จากโรงเรียนโพนสูง หมู่ที่ 5 บ้านโพนสูง ตำบลทุ่งฝน รสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า [13 กันยายน 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 [3 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมทำบุญไหว้พระและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 [2 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)