องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สมาชิกสภา
สิบเอกคำภา ดวงอร่าม
ประธานสภา อบต.กุดค้า
โทร : 0930790012
นายสุพร โคกยะสุพรม
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
โทร : 0612502614
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
เลขานุการสมาชิกสภา อบต. กุดค้า
โทร : 0966793158
นายสุระชัย มูลวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0829016064
นายปัญญา มาตเหลือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0635072580
นายประจวบ ทวีพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0994720926
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0951927483
นายคงเดช โนนคู่เขต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0646363573
นายบรรพต ประหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0985900569