องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการขายพัสดุครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชาสัมธ์ โครงการบอกดิน 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น,ดีมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำ และพนักงงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยุ่ในระดับดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า (ผ.ถ.1/1) และสมาชิกสภาองค์การบริ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.กุดค้า ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6