องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-180664 ต่อ 3
นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
โทร : 042-180664 ต่อ 3
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 042-180664 ต่อ 3