messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวรัตนาภรณ์ บ่อบัวเงิน
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพัชร์ แสงจันเทศ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-180664 ต่อ 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า