องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือและมาตราฐานการปฎิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการ สังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file คู่มืองานธุรการสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1