องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างราชการและอำนาจหนเาที่ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1