องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุง พัฒนา ทรัพย์สิน /ที่ดิน สาธารณประโยชน์ (ราชพัสดุ) ของชุมชน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยท่านนายก อบต.กุดค้า สมาชิก สภา อบต.กุดค้า/หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่าง และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผญบ.หมู่ 7 ,10 และ 13 ออกร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุง พัฒนา ทรัพย์สิน /ที่ดิน สาธารณประโยชน์ (ราชพัสดุ) ของชุมชน บ้านกุดค้า หมู่ 7/10/13 เพื่อพัฒนาต่อไปครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ผู้โพส : admin