องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงชักซ้อมความเข้าใจให้แก่ราษฎรผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดิน
รายละเอียด : ตามประกาศกำหนดเขตท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน โดยอำเภอทุ่งฝนเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะออกมาทำการเดินสำรวจรังวัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลทุ่งฝน่ ว่าจะเข้ามาชี้แจงชักซ้อมความเข้าใจให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้เกิดเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในการดำเนินการ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านกุดค้า
ผู้โพส : admin